DŽAMIJA MUJE KOTEZLIJE

Uvijek, kada vozim od Mostara do Dubrovnika, preko Bune, Stoca,
Ljubinja i Trebinja, pogled mi “skrene” prema jednoj staroj
gradjevini, koja se zbog osebujne tehnike gradnje, narocito skala u
munari (minaretu), nalazi na popisu zasticenih kulturnih spomenika
BiH.

Kotezi se nalaze na sjeverozapadnoj strani Popova polja.

Motivi:
1. Podaci
2. Dzamija Muje Kotezlije
3. Skale u munari
4. Munara
5. Mihrab

Prema usmenom predanju, ovu džamiju je podigap Mujo Kotezlija, koji je, nakon što su osmanske vlasti osvojile Hercegovinu, u ime sultana dijelio Popovo polje kao erazi-emiriju stanovnicima, te od taksi, tarifa sagradio džamiju u Kotezima.

Prisutnost kasnosrednjovjekovne nekropole sa stečcima u Kotezima govori o starosti ovog naselja. U vrijeme osmanske vladavine, od osnivanja Ljubinjskog kadiluka krajem 16. Stoljeća, Kotezi su se stalno nalazili u sastavu ovog i Trebinjskog kadiluka.

Džamija u Kotezima ima središnji molitveni prostor, ulazni prostor sa sofama, bila je natkrivena četverovodnim krovom i ima kamenu valjkastu munaru. Ovakav oblik munare rijetko je zastupljen u Bosni i Hercegovini. Prvobitno, džamija je bila pokrivena kamenim pločama. Džamija ima nekoliko mezara u svojem haremu, a sastavni dio kompleksa džamije su dvije čatrnje-cisterne za vodu koje su sagrađene izravno uz džamiju sa njezine sjeveroistočne strane.

Godine 1942. Devastirana je džamija, sa koje je skinut krov, a mektebska zgrada, pozicionirana jugozapadno od džamije, u kojoj se nalazio i stan za mualima, srušen je. Nakon 1942. godine ovi objekti nisu nikada obnovljeni.

Kategorija: Bosna kroz povijest

You might like:

The War To prevent Advice about Essay Crafting The War To prevent Advice about Essay Crafting
The Help You Write Essay Chronicles The Help You Write Essay Chronicles
Most Noticeable Order Essay Writing Most Noticeable Order Essay Writing
A Guide to College Writing Service A Guide to College Writing Service
Powered by Inovator