Lokalni izbori 2013.godine

POŠTOVANI SUGRAĐANI!
POZIVAMO VAS DA 19.05.2013. GODINE IZAĐETE NA LOKALNE IZBORE I SVOJ GLAS DATE ZA:
1. GRADONAČELNIKA GRADA DUBROVNIKA, LISTA 7- DR. ANDRO VLAHUŠIĆ
2. GRADSKO VIJEĆE GRADA DUBROVNIKA (HNS, HSS, SHUS) LISTA BR. 7
NOSITELJ LISTE: DR. ANDRO VLAHUŠIĆ
                                 4. VIDE MATIĆ
                                 8.ESAD ČUSTOVIĆ
3. ŽUPAN DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, LISTA BROJ 2. GOSPODIN MIRKO DUHOVIĆ
4. SKUPŠTINA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE KOALICIJA SDP, HSS, HNS, LISTA BROJ 7.
NOSITELJ LISTE: OLEG VALJALO
                                2.  MR. STIPE GABRIĆ-JAMBO
                               30. ORHAN ZUBČEVIĆ 

KOORDINACIJA BOŠNJAČKIH ASOCIJACIJA
Predsjednik Vijeća BNM     Predjsednik VIjeća BNM      Predjsednik Nac. zajednice   Predsjednik SDA Dubrovnik
Grada Dubrovnika                 Županije Dubrov-ner.            Bošnjaka Dubrovnika I DNŽ
Esad Čustović                        Orhan Zubčević                      Šemsudin Brković                    Fehim Vukoti

Kategorija: Novosti

You might like:

Physics Mastering – What is I’m in Physics? Physics Mastering – What is I’m in Physics?
Essay Go through Service Essay Go through Service
Physics Mastering – What is I’m in Physics? Physics Mastering – What is I’m in Physics?
Different Kinds of Biology Science Fair Projects Utilizing Organic Chemistry and Crenate Definition Different Kinds of Biology Science Fair Projects Utilizing Organic Chemistry and Crenate Definition
Powered by Inovator