Lokalni izbori 2013.godine

ZAŠTO DATI GLAS DR. VLAHUŠIĆU I KOALICIJI HNS, HSS I SHUS?


- Zato što je Islamska zajednica Dubrovnik nakon niza bezuspješnih pokušaja u vremenu od 1990. godine do današnjih dana, uz svesrdnu i odlučujuću potporu Gradonačelnika Grada Dubrovnika gospodina Andra Vlahušića, te financijsku pomoć Grada Dubrovnika, uspjela kupiti prostor na izvanrednoj lokaciji u Gružu za potrebe svojih vjernika.

- Zato što je pri kraju proces otkupa zemljišta od privatnih vlasnika na području Dubca, za potrebe izgradnje groblja za sve konfesije, pa tako i za muslimane našeg Grada.

- Zato što je program rada i rješavanja određenih problema koalicije HNS, HSS, SHUS i dr. Vlahušića u potpunosti kompatibilan s našim potrebama i željama.

- Potpuna implementacija u svakidašnji život članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kojim je predviđena pozitivna diskriminacija zapošljavanja bošnjačke manjine Grada Dubrovnika, s posebnim naglaskom na mlade kadrove.

- 20% participacije u nadzornim odborima i upravnim vijećima od ukupne kvote HSS, za pripadnike bošnjačke zajednice


                                                                             Koordinacija Bošnjačkih asocijacija

Kategorija: Novosti

You might like:

Physics Mastering – What is I’m in Physics? Physics Mastering – What is I’m in Physics?
Essay Go through Service Essay Go through Service
Physics Mastering – What is I’m in Physics? Physics Mastering – What is I’m in Physics?
Different Kinds of Biology Science Fair Projects Utilizing Organic Chemistry and Crenate Definition Different Kinds of Biology Science Fair Projects Utilizing Organic Chemistry and Crenate Definition
Powered by Inovator