Članovi vijeća

Temeljem rezultata na izborima održanim 10.07.2011. konstituirano je Vijeće BNMGD za slijedeće četvorogodišnje razdoblje.

Esada Čustovića – predsjednik

Hamdija Habul – podpredsjednik

Haris Bilalović – član vijeća

Hasan Čustović- član vijeća

Hadže Hajdarović- član vijeća

Almir Hebibović- član vijeća

Salkan Herić- član vijeća

Žeraldina Krvavac- član vijeća

Aida Sarić- član vijeća

Denis Sarić- član vijeća

Murat Škaljić- član vijeća

Zijad Škaljić- tajnik

Ile Topuzović- član vijeća

Fehim Vukotić- član vijeća

Anis Zulović- član vijeća

Powered by Inovator